Jak to u nás chodí?

ilustrationOddíl se schází jednou týdně na oddílových schůzkách v klubovnách na adrese Blíževedly 134. Dále bychom se rádi drželi tradice a vždy jednou měsíčně vyrazili na celý víkend na výpravu, v letních měsících pod stany, v zimě třeba do kluboven nebo základen jiných skautů. Během dalších víkendů pořádáme jednodenní výlety do okolí nebo třeba do ZOO nebo na zámek.

O letních prázdninách nás pak čeká tábor. Skautské tábory jsou zpravidla stanové, tedy děti bydlí v podsadových stanech, kde spí ve dvou, ale zásadně holky a kluci zvlášť (výjimku mohou tvořit sourozenecké páry) a většinou tak, jak chtějí sami.

Oddílové schůzky se konají každé úterý.

Během celého roku mají děti symbolický rámec, který je motivuje a ze které vychází i spoustu her a společných úkolů.

Každý člen, který vstoupí do oddílu, dostane průvodce, tzv. Nováčka, který volně navazuje na symbolický rámec a je plný různých hříček a úkolů. Splněním tohoto Nováčka dítě dokazuje, že je schopno držet se skautských zásad a stvrzuje to tzv. Slibem. Slib je tradice skautů na celém světě. Většinou se k němu a samotným přípravám vyhrazuje celý den na táborech. Pro dítě je to velká odměna a motivace, protože Nováčkem, potažmo Slibem, to nekončí. Po splnění tohoto Nováčka, pokračují další tři stupně zdatnosti, každému je věnovaná samostatná kniha.

Nejen pro výše uvedené je velmi důležitá účast na akcích, protože spousta úkolů nejde splnit na oddílové schůzce, některé úkoly je třeba plnit dlouhodobě a na některé jsou delší přípravy a proto je pak možnost třeba jen dvakrát do roka daný úkol splnit.

Kolik to stojí?

  • roční registrace v organizaci – 1000,- Kč – registrací získá člen oficiální členství, jednou za 1,5 měsíce mu přijde domů skautský časopis a je pojištěn na všech akcích, které se během roku konají
  • výpravy – dle akce a její vzdálenosti (platí se v den odjezdu, pohybuje se v řádu desetikorun až stokorun)
  • tábor – 2 000,- – 3 000,-
  • vybavení (viz kapitola „Základní vybavení člena oddílu„)